Met tal van printuitgaven, van magazines tot jaarboeken voor verschillende doelgroepen, bevinden we ons in het hart van de zorgsector.

ZORG Magazine

ZORG Magazine verschijnt 5x per jaar en wordt via de post bezorgd bij al de key decision makers in de Belgische zorgsector (ziekenhuizen, residentiële zorg, psychiatrie, gehandicaptensector,…). Daarnaast wordt het magazine bedeeld bij leveranciers én producenten die actief zijn in de sector.

Actual Care

Sinds 2006 verschijnt de krant Actual Care, met ondertussen al meer dan 100 edities op de teller.
De krant verschijnt 5x per jaar in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Per editie verschijnen er zo’n 3500 exemplaren met informatie voor, over en door de ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg.

Zorg&Techniek

Sinds 2012 verschijnt het magazine Zorg & Techniek. Dit magazine verschijnt 4x per jaar in Vlaanderen en Brussel en is het officiële ledenblad van de vereniging Zorg.tech. Per editie verschijnen er zo’n 3.500 exemplaren met content over, voor en door de Belgische zorgsector met een focus op techniek, bouwen, infrastructuur, installaties,…

Urobel Magazine

Urobel Magazine verschijnt 4x per jaar in twee versies: een editie voor het urologische artsenkorps en een versie voor urologische verpleegkundigen.
De oplage van dit tweetalige magazine bedraagt in totaal zo’n 2680 exemplaren. Het wordt uitgegeven in samenwerking met de vzw Urobel asbl.

Hospindex

Hospindex is het jaarboek van de ziekenhuizen in België. Dit is een initiatief in samenwerking met de ziekenhuisdirecties en de toeleveranciers in de gezondheidszorg. Dit jaarboek biedt, sinds zijn verschijning in 2002, een volledig overzicht van de Belgische ziekenhuiswereld.

ZorgAnders | Amelia Earhartlaan 17 | 9051 Sint-Denijs-Westrem